صفحه اصلی / اطلاعیه / آموزشی / وضعیت بهره وری در بیمارستان های دولتی کشور

وضعیت بهره وری در بیمارستان های دولتی کشور

دکتر حجت رحمانی دانشیار دانشگاه علوم پزکی تهران و مدیر بیمارستان شریعتی تهران در رابطه با استفاده بهینه در بیمارستان ها گفت: سهم اعتبارات دولت در اداره بیمارستان هاکمتر از گدشته است و بیمارستان ها باید بر درآمدهای اختصاصی خود متمرکز شوند بنابراین شناسایی دقیق مراکز هزینه بسیار حائز اهمیت است و می توان با برآورد خدمات هزینه بر آنها را شناسایی نمود و بر اساس آن بودجه ریزی انجام داد.

دبیر شورای سیاستگذاری در ارتباط با وضعیت بهره وری در بیمارستان های دولتی کشور در مقایسه با دیگر کشورها گفت:مقایسه  وضعیت بهره وری در کشور ما با سایر کشورها در وضعیت مطلوبی نیست،اما ممکن است با استقلال بیمارستان ها موضوع بهره وری از دید مدیران بیمارستان ها مهم تر شود و نقش بسزایی در بهبود وضعیت بهره وری در آینده بیمارستان ها داشته باشد.

وی در ادامه افزود؛ اعتقاد داریم بهره وری را باید در تمامی ارکان های  بیمارستان  به کار گرفت.  از بهره وری نیروی انسانی که عمده ترین هزینه های بیمارستان را تشکیل می دهد تا بهره وری از مصرف اقلام پزشکی و غیرپزشکی و بکارگیری نیروی کارامد در بیمارستان با توجه به تجربه و شایستگی های آن همچنین استفاده از تکنولوزی های هوشمند جهت انجام خدمات در بیمارستان ها و حذف سیستم های سنتی و تشکیل واحد های اقتصاد درمان در بیمارستان ها،استفاده از داشبوردهای مدیریتی،محاسبه هزینه تمام شده خدمت برای کلیه خدمات انجام شده در بیمارستان ها و بسیار نمونه های دیگر که می توان در این زمینه نام برد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *