صفحه اصلی / تمدید عضویت

تمدید عضویت

عضویت در انجمن در یکی از موارد ذیل خاتمه می یابد:

  • استعفای کتبی
  • عدم پرداخت حق عضویت سالانه در مهلتی که هیئت مدیره تعیین می نماید.
  • زوال یکی از شرایط عضویت و محکومیت قطعی در هیات های بدوی و عالی انتظامی سازمان نظام پزشکی به محرومیت موقت یا دائم از اشتغال به حرف پزشکی است.

در صورتی که قصد تمدید عضویت خود را دارید و حق عضویت خود را پرداخت نموده اید.لطفا کد ملی و فیش واریزی خود را از طریق فرم زیر برای ما ارسال کنید.

فرم تمدید عضویت

  • انواع فایل های مجاز : pg, gif, png, pdf.