صفحه اصلی / آموزشی

آموزشی

دپارتمان آموزشی انجمن علمی اداره امور بیمارستان ها، با هدف ارتقا و مدیریت اثربخش حوزه آموزش در رشته های مدیریت خدمات بهداشتی درمانی، سیاست گذاری سلامت و اقتصاد بهداشت وظایف ذیل را بر عهده دارد:

  • تدوین سیاست ها و برنامه های آموزشی
  • شناخت دوره‌های تخصصی کوتاه‌مدت و بلند‌مدت مورد نیاز
  • همکاری و ایجاد هماهنگی بین فعالیت‌های آموزشی دانشکده‌ها و واحدهای مختلف آموزشی، پژوهشی و اجرایی
  • اهتمام به برگزاری دوره های توانمندسازی و دانش افزایی
  • تحول در مناسبات آموزشی، ارتباط با صنعت، اطلاعات و ارتباطات موجود و حرکت به سوی ارتقا
  • اصلاح روش های کیفیتی تدریس و فراهم نمودن زمینه مناسب به منظور ایجاد خلاقیت و نوآوری در آموزش
  • برگزاری کارگاه های آموزشی متناسب با نیاز