صفحه اصلی / ارزش ها

ارزش ها

  • تعالی سازمانی: تلاش اعضای انجمن علمی اداره امور بیمارستان ها در کلیه سطوح، بر تعالی سازمانی در حوزه های آموزش، پژوهش و ارائه خدمات در سطح ملی می باشد.
  • مشتری‌مداری: اعضای هیئت مدیره انجمن علمی اداره امور بیمارستان ها بر خود لازم می دانند، برای شناسایی و تامین نیاز های اعضای وابسته، پیوسته و افتخاری خود تلاش نماید.
  • کارگروهی: تعامل با کلیه اندیشمندان، اساتید، دانشجویان و اعضای انجمن علمی اداره امور بیمارستان ها با هدف انجام ماموریت سازمان از باور های ما می باشد.
  • خلاقیت و نوآوری:  بر این باور هستیم حل مشکلات، توانمند سازی، مشارکت و ارائه خدمات در راستای ماموریت سازمان از طریق خلاقیت و نوآوری اثر بخش تر خواهد بود.
  • اعتماد و صداقت: ارائه خدمات آموزشی و پژوهشی کلیه اعضای انجمن در فرهنگ راستگویی و اطمینان خواهد بود.
  • احترام متقابل: بر این مهم هستیم که اعضای انجمن علمی اداره امور بیمارستان ها به جهت پیشبرد اهداف و ماموریت سازمانی به زندگی، کار، اعتقادات و عقاید فردی آحاد جامعه به طور مستقیم و غیر مستقیم ارزش می‌گذاریم.
  • پاسخگویی: ما در قبال ذینفعان علمی، پژوهشی و خدماتی پاسخگو و مسئولیت پذیر هستیم.